Çanakkale/Ayvacık TDİOSB Tahmini Toplam Yatırım Bedeli
5 Milyar

Çanakkale Ayvacık TDİOSB projesi ile;
Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde yaş sebze ve meyve alanında modern seracılık faaliyetlerini geliştirerek ilin tarım potansiyelini artırmak,
İlde üreticilerin kümelenmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlayarak, işletmeleri ihtisas konusuna göre bir araya getirerek, üretimin her safhasının kontrol edildiği, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği bölgeler oluşturarak 5-6 ay süre olan taze meyve-sebze üretim periyodunu 12 aya çıkartmak,
Markalaşma ve değerinden satış ile üretici gelirlerini artırmak,
Bölgede bulunan jeotermal kaynakların sürdürülebilir ve entegre kullanımını sağlayarak jeotermal kaynakla ısıtılan modern sera işletmelerinin yer aldığı, örnek bir tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak,
Yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım olanağı sağlamak hedeflenmiştir.
Jeotermal kaynakların tek elden kontrolü ve yönetimi sayesinde kaynağın sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliği korunacaktır. Bu anlamda bölgede bir ilk olma özelliğinde olup teknolojik seraların sektörde kullanılmasına örnek teşkil edecektir.
Proje alanının toprak derinliği 50 cm nin altında olup kuru marjinal tarım arazisi niteliğindedir. Çanakkale Ayvacık TDİOSB alanı kuru marjinal tarım arazisi niteliğinde olduğundan dolayı projenin hayata geçmesi ve topraksız üretim modeliyle üretim yapılacağından dolayı kullanılmayan atıl araziler verimli hale dönüşecek ve değerlendirilmiş olacaktır.

Proje kapsamında bölgede bulunan 12 adet jeotermal kuyu bir birine alternatif oluşturabilecek sayıda olması nedeniyle ayrıca bir alternatif enerji kaynağı (JES, GES vb.) proje alanında planlanmamaktadır.  İlk planda mevcut kuyulardan çıkan ve reenjeksiyon kuyusu öncesinde seralarda dolaştırılacak suyu ısıtmak için mevcut kuyulardan çıkan su kullanılacaktır.