ÇANAKKALE AYVACIK TDİOSB ÖN TALEP TOPLAMA İLANI

Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak Yatırımcı Talep Toplama süreci 15.04.2024 tarihi itibariyle başlayacaktır.
Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık Belediye Başkanlığı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ortaklığında, Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi (Çanakkale Ayvacık TDİOSB) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 13 Temmuz 2023 tarih ve 40 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur.
Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi içinde; jeotermal enerji kaynağı ile ısıtmalı, tam otomasyonlu topraksız, modern ve teknolojik seralarda örtü altı bitkisel üretim hedeflenmektedir.

Çanakkale Ayvacık TDİOSB alanımız Ayvacık ilçe sınırlarımız içerisinde yer almaktadır. Bölgemizin toplam büyüklüğü 2.423.625 m2 olup proje sahasında örtü altı bitkisel üretim yapan modern teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri parselleri yer almaktadır. Sera parselleri en az 10.000 m2, sanayi parselleri en az 3000 m2 olacaktır. Müteşebbis Heyetin parsel sayıları ile büyüklüklerinde başvuru durumuna göre değişiklik yapma hakkı vardır.
TDİOSB içerisinde, İdari ve Sosyal Hizmet Alanı, Teknik Alt Yapı Alanı, Tır Parkı ve Eğitim Alanlarının yapılması planlanmaktadır.

Çanakkale Ayvacık TDİOSB içinde planlar dahilinde tüm parsellerin başına Yol, Sera Isıtma Hattı, Atıksu, İçme, Sulama ve Kullanma Suyu, Yağmur Suyu Drenaj Hattı, Doğalgaz, Elektrik, Telekom, İnternet, bağlantısı getirilerek, yatırımcıya hazır olarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
Müteşebbis Heyetimizin 02/04/2024 tarih ve 02 sayılı Kararı gereğince, Bölgemizce 15 Nisan 2024 – 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Ön Talep Toplama ilanına çıkılacaktır.

Gerçek veya Tüzel kişilerin başvuru talepleri aşağıda belirtilen belgeler ve istenilen bilgileri içeren dosya ile Çanakkale Ayvacık TDİOSB Bölge Müdürlüğümüzde kabul edilecektir.


Parsel talebi için istenilen belgeler;
• Başvuru Dilekçe Formu ( http://www. canakkaleayvaciktdiosb.org.tr web sitesinden temin edilecektir.)
• Yatırım Taahhütnamesi ( http://www.canakkaleayvaciktdiosb.org.tr web sitesinden temin edilecektir.)

• İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Oda Sicil Kayıt Belgesi
• Vergi Levhası Sureti
Ön Talep Başvuru Ücreti
Sera Parselleri için;
10.000 m2-19.999 m2 arası için 15.000 ₺
20.000 m2- 29.999 m2 arası için 25.000 ₺
30.000 m2- 49.999 m2 arası için 50.000 ₺
50.000 m2 ve daha fazlası için 75.000 ₺ ,

Sanayi Parselleri için;
3.000 m2 – 8.999 m2 arası için 15.000 ₺
9.000 m2 – 17.999 m2 arası için 25.000 ₺
18.000 m2 ve daha fazlası için 50.000 ₺

olarak belirlenmiş olup,

HALKBANK ÇANAKKALE AYVACIK ŞUBESİ TR11 0001 2001 5380 0016 1000 31
ZİRAAT BANKASI ÇANAKKALE AYVACIK ŞUBESİ TR66 0001 0003 2497 7453 9150 01

numaralı IBAN hesaplarına başvuru öncesi ödeme yapılarak başvuru evrakları ile birlikte ödeme makbuzu teslim edilmesi gerekmektedir. Ön Talep başvuru ücreti hiçbir şekilde geri iade edilmeyecektir.

Ön Parsel Talebinde Aranacak Şartlar;
• Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri Müteşebbis Heyet tarafından değerlendirilecektir.
• Müteşebbis Heyet tarafından ön talebi uygun görülenler TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 30 gün içinde web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
• Ön Talebi uygun görülen başvuru sahiplerinin Ön Tahsis Başvuruları Müteşebbis Heyet tarafından belirlenecek takvime bağlı kalarak Sera Parsellerinin m2 birim fiyatı 2,000 ₺ Sanayi Parsellerinin m2 birim fiyatı 3.000 ₺ olacak şekilde alınması planlanmaktadır.
• Belirtilen Parsel m2 birim fiyatları ön kayıt protokolüne göre alınacak bedel olup, OSB Yönetmeliğinin 56. maddesi gereğince tahmini yatırım tutarları ve diğer masraflara göre Müteşebbis Heyet Kararına göre belirlenecek parsel tahsis m2 birim fiyatlarının farklı olması halinde, parsel m2 birim fiyatı farkı talep edilecektir. OSB’nin yapımı tamamlandığında kesinleşen arsa bedeli ile tahmini bedel arasında oluşan fark, arsa satış bedeline ilave edilecektir.
• Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
• Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep Müteşebbis Heyet tarafından değerlendirilecektir.
• İlan edilen Yerleşim Yeri Planı üzerinde Müteşebbis Heyetin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
• Müteşebbis Heyet ile Yönetim Kurulu’nun yerleşim yeri planı ve tahsis toplama süreci ile ilgili tüm iş ve işlemlerde değişiklik yapma hakkı vardır.
• Başvuruların Çanakkale Ayvacık TDİOSB Bölge Müdürlüğüne 14 Haziran 2024 mesai bitimine kadar elden, posta veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

HALKBANK ÇANAKKALE AYVACIK ŞUBESİ TR11 0001 2001 5380 0016 1000 31
ZİRAAT BANKASI ÇANAKKALE AYVACIK ŞUBESİ TR66 0001 0003 2497 7453 9150 01

ADRES : Fatih Mah. Edremit Cad. No :11 Ayvacık ÇANAKKALE

TELEFON : 0 286 7121029